Snoder, Sara, Christina Hedman, og Joke Dewilde. «Legitimerad flerspråkighet I utspädd Dos - flerspråkiga grundskollärares Perspektiv». Acta Didactica Norden 15, no. 2 (august 26, 2021): 25 sider. åpnet september 18, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8477.