Kvithyld, Trygve. «Hvordan Iscenesetter to lærere Skriveundervisning Ut Fra Den Samme Pedagogiske Ressursen, Og Hvordan nyttiggjør Elevene Seg Av Denne Undervisningen når De Skriver?». Acta Didactica Norden 15, no. 1 (februar 9, 2021): 26 sider. åpnet juli 31, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8609.