Hugo, Heléne. «Lärare I årskurs 5 Planerar Historieundervisning Med Fokus På Skriftliga Resonemang». Acta Didactica Norden 16, no. 3 (oktober 25, 2022): 22 sider. åpnet desember 8, 2022. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8612.