Vikøy, Aasne. «Vilkår for fleirspråklegheit I Norskfaget – Ein Analyse Av læreplanar Og lærebøker Med Fokus På fleirspråklege kompetansemål». Acta Didactica Norden 15, no. 1 (mars 23, 2021). åpnet april 19, 2021. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8678.