Åkerholm, Katrina, og Heidi Höglund. «Möte Med Det obestämbara: Ungdomars tolkningsförhandlingar Med Bilderboken Hemma Hos Harald Henriksson». Acta Didactica Norden 16, no. 3 (oktober 17, 2022): 19 sider. åpnet desember 9, 2022. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8720.