Halberg, Haakon, og Tove Anita Fiskum. «Skjønnlitteraturen I Det Tverrfaglige - Når Mellomtrinnselever Leser skjønnlitteratur Og lærer Om Rovdyr I En Uteskoledidaktisk Sammenheng». Acta Didactica Norden 16, no. 3 (november 9, 2022): 26 sider. åpnet desember 9, 2022. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8808.