Sæther, Sondre, Jorunn Spord Borgen, og Petter Erik Leirhaug. «Lek I læreplanen I kroppsøving - Historisk Konseptualisering». Acta Didactica Norden 16, no. 3 (oktober 18, 2022): 24 sider. åpnet desember 9, 2022. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8977.