Marti, Kristin Torjesen, og Erik Knain. «Bærekraftig Utvikling I Naturfaglige Og Samfunnsfaglige Skriveoppgaver Fra Grunnskolen». Acta Didactica Norden 16, no. 2 (september 6, 2022): 25 sider. åpnet oktober 7, 2022. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8979.