Reffhaug, Marthe Berg Andresen, Kirsti Marie Jegstad, og Emilia Andersson-Bakken. «Kritisk Tenkning – Fra Intensjon Til Praksisfortolkning: En Analyse Av barnetrinnslæreres forståelse Av Kritisk Tenkning». Acta Didactica Norden 16, no. 2 (september 6, 2022): 21 sider. åpnet oktober 7, 2022. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8989.