Andersson-Bakken, Emilia, Sissil Lea Heggernes, Ingvill Krogstad Svanes, og Hilde Tørnby. «“Men Da Blir Det Urettferdig for Dem Som Ikke får!”: Bildebøker Som Utgangspunkt for Kritisk Tenkning På Barnetrinnet». Acta Didactica Norden 16, no. 2 (september 6, 2022): 23 sider. åpnet september 26, 2022. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8995.