Sørensen, Magnus Hovli, og Jon Ingulf Medbø. «I Hvilken Grad påvirker Omvendt Undervisning Elevenes læringsutbytte I Matematikk På 9. Trinn Sammenlignet Med Tradisjonell Undervisning?». Acta Didactica Norden 16, no. 3 (november 3, 2022): 20 sider. åpnet desember 4, 2022. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/9268.