Reitan Jensen, Pernille. «Koherens I Lektorutdanninga Ved Tre Utdanningsinstitusjonar I Noreg. Ein Kvalitativ Studie Frå Eit Leiingsperspektiv». Acta Didactica Norden 16, no. 3 (oktober 17, 2022): 21 sider. åpnet desember 8, 2022. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/9286.