Olsen, Rigmor, og Cato Bjørndal. «Fragmentarisk Partnerskap I lærerstudenters FoU-Veiledning: En Studie Av Studenter Og lærerutdanneres Erfaringer». Acta Didactica Norden 16, no. 3 (november 16, 2022): 24 sider. åpnet desember 8, 2022. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/9343.