Frønes, Tove Stjern, Jenny W. Folkeryd, Kjetil Børhaug, og Martin Krabbe Sillasen. «Kritisk Literacy På Fagenes Premisser – Med Eksempler Fra morsmålsfag, Naturfag Og Samfunnsfag». Acta Didactica Norden 16, no. 2 (september 6, 2022): 28 sider. åpnet oktober 7, 2022. https://journals.uio.no/adnorden/article/view/9779.