1.
Kvello P, Barstad SS, Rønning B, Moen ET, Østerlie O. Omvendt undervisning versus tradisjonell undervisning i naturfag på ungdomsskolen: en studie av elevers motivasjon, forberedelser og læringsutbytte . ADNO [Internett]. 10. februar 2020 [sitert 30. mars 2020];14(1):37 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7757