1.
Svanes IK, Øgreid AK. «Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!» - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet. ADNO [Internett]. 10. februar 2020 [sitert 7. juli 2020];14(1):21 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7758