1.
Kvistad T. «Dere skal være enige med meg også!» Elevers administrering av gruppesamtaler i en periode med eksplisitt samtaleundervisning i norskfaget. ADNO [Internett]. 10. april 2021 [sitert 15. mai 2021];15(1). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7792