1.
Myren-Svelstad PE. Det affektive møtet mellom tekst og lesar: Tre postkritiske inngangar til å velja skjønnlitteratur i morsmålsfaget. ADNO [Internett]. 5. oktober 2020 [sitert 26. oktober 2020];14(3):18 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7811