1.
Ulstad S, Valstadsve VR, Skjesol K. Mestringsorientert klima – veien til høy innsats, indre motivasjon og karakter i kroppsøving. ADNO [Internett]. 12. mars 2020 [sitert 9. april 2020];14(1):20 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7826