1.
Grüters R. Den digitale hverdagen i et finsk klasserom etter læreplanreformen i 2014. ADNO [Internett]. 12. mars 2020 [sitert 7. juni 2020];14(1):18 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7839