1.
Jahnsen VR, Bakken J. På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole. ADNO [Internett]. 25. mars 2020 [sitert 7. juni 2020];14(1):20 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7847