1.
Lauritzen L-M, Antonsen Y, Nesby L. «Jeg er så veldig redd for hvordan jeg påvirker elevene.» Utfordringer og muligheter i undervisningen av folkehelse og livsmestring i norskfaget: . ADNO [Internett]. 10. april 2021 [sitert 15. mai 2021];15(1). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7848