1.
Rasmusssen I, Kjærnsli M, Jensen F, Ludvigsen S. Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. ADNO [Internett]. 22. april 2020 [sitert 15. juli 2020];14(1):22 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7862