1.
Kjelaas I, Eide K, Vidarsdottir AS, Hauge HA. Å føle seg angrepet intellektuelt: Språkkartlegging av minoritetsspråklige elever i videregående opplæring. ADNO [Internett]. 8. mai 2020 [sitert 15. juli 2020];14(1):20 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7871