1.
Dversnes G. «Vi kastet elevene ut på dypet før». Bruk av eksempeltekster i skriveopplæringen hos fire norsklærere. ADNO [Internett]. 22. april 2020 [sitert 12. juli 2020];14(1):20 sier. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7897