1.
Lønnum M, Mørk P. ETOS-modellen for kildearbeid i samfunnsfag på ungdomstrinnet. ADNO [Internett]. 22. april 2020 [sitert 28. november 2020];14(1):21 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7898