1.
Rogne M. Norskfaget i grunnskulelærarutdanningane – nyare utviklingstrekk. ADNO [Internett]. 22. april 2020 [sitert 27. juni 2022];14(1):23 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7903