1.
Fløgstad GN. “Et språk som alle andre”. Om norsk romani i samfunn og utdanning. ADNO [Internett]. 11. mai 2020 [sitert 12. juli 2020];14(1):19 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7911