1.
Hatlevik IKR, Engelien KL, Jorde D. Universitetsskolers bidrag til utvikling av lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo. ADNO [Internett]. 13. mai 2020 [sitert 23. juni 2021];14(2):27 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7913