1.
Emstad AB, Strømme A, Knutsen B, Lysne DA. Bidrar uteskole i lærerutdanningen til uteskole i første yrkesår?. ADNO [Internett]. 13. mai 2020 [sitert 4. juli 2020];14(2):20 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7914