1.
Emstad AB, Strømme A, Knutsen B, Lysne DA. Bidrar uteskole i lærerutdanningen til uteskole i første yrkesår?. ADNO [Internett]. 13. mai 2020 [sitert 23. juni 2021];14(2):20 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7914