1.
Østern A-L, Svedlin R, Engvik G. Partnerskap inom lärarutbildning i Norge och Finland: historiska förutsättningar för og praktiklärares förståelse av professionell handledning. ADNO [Internett]. 13. mai 2020 [sitert 23. juni 2021];14(2):22 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7915