1.
Hontvedt M, Oddvik M, Næss RR. Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner. ADNO [Internett]. 13. mai 2020 [sitert 18. juni 2021];14(2):26 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7916