1.
Bjørndal KEW, Antonsen Y, Jakhelln R. FoU-kompetansen til nyutdannede grunnskolelærere – grunnlag for skoleutvikling?. ADNO [Internett]. 13. mai 2020 [sitert 22. juni 2021];14(2):20 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7917