1.
Antonsen Y, Maxwell G, Bjørndal KEW, Jakhelln R. «Det er et kjemperart system!» – spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og nyutdannede læreres kompetanse. ADNO [Internett]. 13. mai 2020 [sitert 24. mai 2022];14(2):20 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7918