1.
Olovsson TG. Ämnesövergripande undervisning i SO-ämnena i svensk grundskola - vad säger lärarna? . ADNO [Internett]. 16. september 2020 [sitert 20. september 2020];14(3):24 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7920