1.
Olovsson TG. Ämnesövergripande undervisning i samhällsorienterande ämnen i svensk grundskola – vad säger lärarna?. ADNO [Internett]. 16. september 2020 [sitert 28. november 2020];14(3):24 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7920