1.
Hansen K. Mesterlære i praksisveiledning i lærerutdanning: Individuell, relasjonell eller i praksisfelleskap? En studie av eksamenstekster. ADNO [Internett]. 13. mai 2020 [sitert 4. juli 2020];14(2):18 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7925