1.
Haugen TA, Spilling EF. Pedagogiske tekstar om ordklassar: ei undersøking av lærebøker i norsk på 3. og 4. trinn. ADNO [Internett]. 8. mai 2020 [sitert 12. juli 2020];14(1):27 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7927