1.
Helland M, Aadland EK, Ask AS, Sandvik C. Rammefaktorenes betydning for mat- og helseundervisningen på 1.- 4.trinn. ADNO [Internett]. 10. april 2021 [sitert 15. mai 2021];15(1). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7994