1.
Hjukse H, Aagaard T, Bueie AA, Moser T, Vika KS. Digitalisering i grunnskolelærerutdanningen: Om faglige forskjeller i arbeidet med profesjonsfaglig digital kompetanse. ADNO [Internett]. 11. juni 2020 [sitert 19. januar 2021];14(1):27 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8023