1.
Borgen JS, Engelsrud G. Språkbruk om kroppsøving: Et kritisk blikk på ny læreplan i Fagfornyelsen (LK20). ADNO [Internett]. 4. juli 2020 [sitert 28. februar 2021];14(1):19 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8099