1.
Magnusson C. Bokanmeldelse av Kritisk teori i litteraturundervisningen. ADNO [Internett]. 3. september 2020 [sitert 28. november 2020];14(3):4 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8103