1.
Walgermo BR, Uppstad PH, Lundetræ K, Tønnessen FE, Solheim OJ. Kartleggingsprøver i lesing: Tid for nytenking?. ADNO [Internett]. 10. april 2021 [sitert 15. mai 2021];15(1). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8136