1.
Kielland IM. Fortellinger om håp og håpløshet – Bærekraftsundervisning i antropocen. ADNO [Internett]. 12. oktober 2021 [sitert 16. oktober 2021];15(2). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8150