1.
Staal Jenset I, Balas MB. Ny praksisform i lærerutdanningen: Analysepraksis for forsknings- og profesjonsforberedelse. ADNO [Internett]. 15. desember 2021 [sitert 17. august 2022];15(3):23 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8153