1.
Imenes OG, Bjarnø V, Hatlevik OE. Lærerstudenters bruk av Monte Carlo-simulering for å løse oppgaver om sannsynlighet: En analyse av 16 gruppebesvarelser. ADNO [Internett]. 15. desember 2021 [sitert 8. august 2022];15(3):26 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8180