1.
Opheim B, Faye R. Lærarstudentar si oppleving av ei mentorordning i norsk grunnskulelærarutdanning. ADNO [Internett]. 15. desember 2021 [sitert 17. august 2022];15(3):23 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8191