1.
Nagel I, Engeness I. Peer Feedback with Video Annotation to Promote Student Teachers’ Reflections. ADNO [Internett]. 15. desember 2021 [sitert 8. august 2022];15(3):24 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8192