1.
Valenta A, Enge O. Bevisrelaterte kompetanser i læreplanen LK20 for matematikk i grunnskolen. ADNO [Internett]. 3. september 2020 [sitert 28. november 2020];14(3):18 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8195