1.
Isager JM. Konstrukt, generalisering og held ved mundtlige eksaminer i gymnasiet. ADNO [Internett]. 10. september 2020 [sitert 28. november 2020];14(3):22 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8204