1.
Vangsnes V. Prosessdrama som estetisk læreprosess: Ein strategi for utforskande iscenesetjing av sentrale verdiområde i Fagfornyinga. ADNO [Internett]. 17. november 2021 [sitert 7. desember 2021];15(2). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8294